Blog Działu Instrukcyjno-Metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach
adresowany jest przede wszystkim do pracowników bibliotek publicznych w powiecie pabianickim.

Zamierzamy umieszczać na nim przydatne w pracy bibliotekarzy informacje, pomoce metodyczne i materiały ze szkoleń.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z jego zawartością, przekazywania uwag i wrażeń
na temat zamieszczonych treści.

środa, 9 kwietnia 2014

Podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu pabianickiego w 2013 r.

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach odbyło się spotkanie podsumowujące działalność bibliotek publicznych w powiecie pabianickim w 2013 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich bibliotek gminnych: GBP w Dłutowie, GBP w Dobroniu, GBP w Bychlewie, GDKzB w Ksawerowie, GBP w Lutomiersku, MBP w Konstantynowie Łódzkim, kierownicy wszystkich bibliotek w Pabianicach oraz dyrektor i instruktor MBP.
Program:
 1.Podsumowanie działalności bibliotek publicznych w powiecie pabianickim w 2013 r.  Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego MBP w Pabianicach.                                  2.Działalność miejskich i gminnych bibliotek publicznych w powiecie pabianickim
 - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.                                            Dyrektorzy i kierownicy bibliotek w powiecie pabianickim.                                  3.Wykorzystanie systemu SOWA2/MARC21 i portalu w.bibliotece.pl w działalności  informacyjnej bibliotek.                                                            Krystyna Brodowska - SOKRATES-Software.                                                         
4. Sprawy bieżące i komunikaty.